tel 0765221148

Beatrixstraat 22

4811 SG Breda

Nederland

KvK Breda 57542511, IBAN NL80 INGB 0005 9292 57

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten en/of overige rechtsbetrekkingen die tot stand komen met Zoeteke gevestigd Beatrixstraat 22 in Breda. Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer:57542511

1.2 Door een bestelling te doen via internet of per mail gaat u een overeenkomst aan met Zoeteke en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Zoeteke heeft het recht om de verkoop voorwaarden te wijzigen. Alle goederen blijven eigendom van Zoeteke tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Opdracht plaatsen

2.1 U kunt een taartopdracht via het bestelformulier of per mail doorgeven. Er wordt hierna zo spoedig mogelijk contact met u gezocht via de email. Zoeteke is niet verantwoordelijk voor communicatie en leveringsproblemen die voorvloeien uit niet correct doorgegeven gegevens.

2.2 Al onze prijzen zijn inclusief btw, let wel de prijzen op de website zijn indicatieprijzen. Na het plaatsen van een taartopdracht worden uw wensen besproken, hierna zal een prijsopgave op maat worden gemaakt.

2.3 Er dient bij een bestellingen een aanbetaling te worden gedaan van 50% Hierme wordt de bestelling definitief. U dient deze binnen 7 dagen voor de ophaaldatum van de taart te voldoen aan Zoeteke: Rekeningnr. NL80 ING B0005 9292 57 t.n.v. E.J. Geel Wanneer een taartopdracht binnen 7 dagen plaats vindt, dient u de aanbetaling per direct over te maken.

2.4 De taarten dienen afgehaald te worden in Breda. M.u.v. Bruidstaarten, deze kunnen tegen een vergoeding bezorgd worden.

Artikel 3. Annuleren van opdrachten

3.1 Annuleren door opdrachtgever: Taartopdrachten zoals verjaarsdagtaarten, kindertaarten e.d. kunnen tot 5 dagen van te voren schriftelijk per email worden geannuleerd. Tenzij anders vermeld in de prijsopgave. Zoeteke zal een annuleringsbevestiging terug sturen. Daarna is de annulering pas definitief. In geval van aanbetaling of een volledige betaling vooraf dient u bij annulering de eventueel reeds gemaakte kosten te vergoeden.

3.2 Bruidstaarten kunnen tot 21 dagen van te voren schriftelijk per email worden geannuleerd of gewijzigd. Tenzij anders vermeld in de prijsopgave. Zoeteke zal een annulerings/wijzigings bevestiging terug sturen. Daarna is de annulering/ wijziging pas definitief. In geval van aanbetaling of een volledige betaling vooraf dient u bij annulering de eventueel reeds gemaakte kosten te vergoeden.

3.3 Annuleren door Zoeteke: Zoeteke is een eenmansbedrijf. Bij ziekte, familie omstandigheden of andere voorkomende omstandigheden wordt u zo snel als mogelijk geïnformeerd, wanneer Zoeteke de opdracht door genoemde omstandigheden niet voor u kan uitvoeren. In overleg met u kijken wij of een collega in de regio de opdracht kan overnemen. Indien u vooruit heeft betaald zal, de financiële afwikkeling met u correct worden geregeld.

Artikel 4. Workshops

4.1 Een workshop is aan te melden op het bestelformulier of via de email. Er wordt hierna zo spoedig mogelijk contact met u gezocht via de email. In overleg wordt de datum voor de workshop gepland. Houdt u er wel rekening mee dat de tijdsduur van een workshop kan uitlopen..

Zoeteke geeft ook workshops op locatie. Een voorwaarde is wel dat er voldoende werkruimte moet zijn voor het aantal personen dat deelneemt aan de workshop en de locatie dient i.v.m. de hygiëne schoon te zijn. .

4.2 De deelname is na aanmelding en betaling definitief. Een Workshop kan altijd tot 2 weken voor de datum worden geannuleerd zonder dat hier kosten aan zijn verbonden. Bij aanmelding en geen afmelding is men het volledige bedrag verschuldigd. Als u 2 weken vóór de workshopdatum annuleert, dan wordt het gehele workshop bedrag aan u terugbetaald. Annuleert u de workshop tussen 2 en 1 week voor aanvang, dan wordt het workshop bedrag voor 70% aan u terugbetaald. Annuleert u de workshop 1 week voor aanvang, dan wordt het workshop bedrag voor 50% aan u terugbetaald. Annuleert u de workshop tussen 0 en 3 dagen voor aanvang, dan vervalt helaas het recht op teruggave van het bedrag.

4.3 Bij annulering door Zoeteke wordt u eerst de mogelijkheid geboden om de workshop op een andere datum te volgen. Is hier geen passende oplossing voor te vinden, dan zal het volledige bedrag vergoed worden.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site en in uw offertes zijn in euro en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Zoeteke gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. De prijzen aan u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend, tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten, verrekend zullen worden.

5.3 Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

5.4 Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.

5.5 Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging, is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Betaling

6.1 U dient binnen 14 dagen na factuurdatum de factuur te voldoen op het rekeningnummer van Zoeteke. Zoeteke beschikt niet over pinapparatuur. De taartopdrachten worden pas meegegeven nadat de betaling voldaan is.

6.2 Bij bruidstaarten dient er ten alle tijden een aanbetaling te worden voldaan. Zie artikel 2.2

6.3 Voor het deelnemen aan een workshop dient het gehele bedrag binnen 14 dagen te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Zoeteke .

Artikel 7. Verzenden

7.1 Taartopdrachten van Zoeteke kunnen niet worden verzonden,

Artikel 8. Klachten en retourzending

8.1 Bent u niet tevreden over de taart dan dient u dit direct bij afhalen of binnen 12 uur na levering telefonisch of schriftelijk kenbaar te maken. Zoeteke is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het product van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds. U dient om uw klacht over de kwaliteit in te dienen, een stukje van het gebak te bewaren in een daarvoor bestemde verpakking in de koelkast of vriezer, om ter beoordeling aan Zoeteke te overhandigen. Hiervoor wordt indien mogelijk binnen 24 uur met u een afspraak ingepland om langs te komen bij Zoeteke .

8.2 Bent u niet tevreden over de uitvoering van uw eetbare print, dan dient u dit binnen 24 uur na ontvangst te melden. Belangrijk!: eetbare inkten zijn van ander samenstelling dan normale drukinkten waardoor afwijkingen in kleur mogelijk zijn. Dit is inherent aan het product.